Zrealizowane - BIP - Komenda Główna Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot zamówienia
Data publikacji
- Termin składania ofert Wspólny słownik zamówień (CPV) Wartość zamówienia

66/BF/BŁiI/17

08.01.2018
„Zakup szkoleń na potrzeby budowy Krajowego Komponentu PNR – szkolenia” 08.02.2018 10:00 80510000 – 2 – usługi szkolenia specjalistycznego poniżej 750.000 euro

78/BF/BŁiI/18

19.12.2018
„Przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej w ramach projektu „Integracja Centralnych Systemów Informatycznych Straży Granicznej z EUROSUR - I etap” 14.01.2019 10:00 80510000 – 2 – usługi szkolenia specjalistycznego poniżej 750.000 euro

17/BF/BL/20

28.04.2020
Zapewnienie instruktora celem przeprowadzenia szkolenia i egzaminatora do przeprowadzenia praktycznego egzaminu państwowego dla jednego pilota Biura Lotnictwa Straży Granicznej w zakresie uzyskania uprawnienia TR na typ śmigłowca AIRBUS EC 135 P3H 08.05.2020 10:00 80510000 – 2 – usługi szkolenia specjalistycznego poniżej 750.000 euro
do góry