Rozstrzygnięte - BIP - Komenda Główna Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięte

Przedmiot zamówienia
Data publikacji
- Termin składania ofert Wspólny słownik zamówień (CPV) Wartość zamówienia

50/BF/BŁiI/17

19.10.2017
„Zakup szkoleń na potrzeby budowy Krajowego Komponentu PNR – szkolenia” 09.11.2017 10:00 80510000–2 - usługi szkolenia specjalistycznego poniżej 750.000 euro

52/BF/BŁiI/18

11.09.2018
"Przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej w ramach projektu „Integracja Centralnych Systemów Informatycznych Straży Granicznej z EUROSUR - I etap” 28.09.2018 10:00 80510000 – 2 – usługi szkolenia specjalistycznego poniżej 750.000 euro

70/BF/BŁiI/18

15.10.2018
„Przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej w ramach projektu „Integracja Centralnych Systemów Informatycznych Straży Granicznej z EUROSUR - I etap” 05.11.2018 10:00 80510000 – 2 – usługi szkolenia specjalistycznego poniżej 750.000 euro
do góry