Instrukcja obsługi - BIP - Komenda Główna Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Instrukcja obsługi

 

Strona podmiotowa BIP jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu.
W górnej części ekranu umieszczone są przyciski ekranowe umożliwiające:
  • przejście na stronę główną biuletynu
  • wyświetlenie mapy serwisu
  • zaawansowane wyszukiwanie
Na dole strony zamieszczone są przyciski umożliwiające:
  • sprawdzenie rejestru zmian
  • wyświetlenie tej instrukcji
  • sprawdzenie danych redaktora strony
  • przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej 
U góry ekranu, po prawej stronie umieszczone jest pole wyszukiwania. W pole to należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć klawisz Enter, lub nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie pola. Zostanie wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.
do góry