Status Prawny

Regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej - stan prawny na dzień 29 maja 2018 r.

 

1. Zarządzenie nr 19 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG  poz. 7, z 2002 r. poz. 36, z 2004 r. poz. 48, z 2005 r. poz. 1, z 2007 r. poz. 110, z 2010 r. poz. 10, z 2011 r. poz. 22, z 2012 r. poz. 61 i 68 oraz z 2014 r. poz. 114). 

2. Zarządzenie nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 49, z 2009 r. poz. 3, 20 i 54, z 2010 r. poz. 10, z 2011 r. poz. 22, z 2012 r. poz. 4 i 63, z 2014 r. poz. 16, 95 i 114 oraz z 2017 r. poz. 31).

3. Zarządzenie nr 35 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 26 i 62, z 2014 r. poz. 114, z 2015 r. poz. 67, z 2016 r. poz. 49, z 2017 r. poz. 14  i 25 oraz z 2018 r. poz. 8).

4. Zarządzenie nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego  Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 56, z 2013 r. poz. 3, 60 i 93, z 2014 r. poz. 41, 102, 106 i 114, z  2015 r. poz. 8 i 40, z 2016 r. poz. 73, 86 i 109 oraz z 2017 r. poz. 19 i 58).

5. Zarządzenie nr 65 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 57 i 69, z 2013 r. poz. 68 i 82, z 2014 r. poz. 8 i 114,  z 2015 r. poz. 4, z 2017 r. poz. 37 i 47 oraz z 2018 r. poz. 67). 

6. Zarządzenie nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 71 i 114, z 2015 r. poz. 31, z 2016 r. poz. 22 i 100 oraz z 2017 r. poz. 19).

7. Zarządzenie nr 61 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 80 i 114 z 2015 r. poz. 18 oraz z 2016 r. poz. 92).

8. Zarządzenie nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 81 i 114, z 2016 r. poz. 7, 49 i 109, z 2017 r. poz.36 i 50 oraz z 2018 r. poz. 6).

9. Zarządzenie nr 52 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu regulaminu organizacyjnego Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej  (Dz. Urz. KGSG poz. 46 i 94).

10. Zarządzenie nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej  (Dz. Urz. KGSG poz. 47).

11. Zarządzenie nr 111 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 października 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz.103 i 109).

12. Zarządzenie nr 46 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej  (Dz. Urz. KGSG poz.. 27).

 13. Zarządzenie nr 57 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 64).

Metryczka

Data publikacji 16.05.2017
Data modyfikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Wilińska
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Wilińska Biuro Prawne KGSG
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Wilińska
do góry