Status Prawny

Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin - stan prawny na dzień 24 maja 2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin


 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/900/1

Zmienione:

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/650/1

Metryczka

Data publikacji 24.05.2018
Data modyfikacji 24.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Wilińska
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Wilińska Biuro Prawne KGSG
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Wilińska
do góry