Zarząd Graniczny Komendy Głównej SG

Zarząd Graniczny Komendy Głównej Straży Granicznej

jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej nadzorującą i koordynującą wykonywanie zadań przez terenowe organy Straży Granicznej.

Adres Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa 

Sekretariat: telefon +48 22 500 40 40

Fax +48 22 500 47 86

Adres poczty elektronicznej e-mail: zg.kg@strazgraniczna.pl

Metryczka

Data publikacji 14.06.2011
Data modyfikacji 15.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Waściński
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kozioł
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kozioł
do góry