Sztab Komendanta Głównego SG

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Al. Niepodległości 100

02-514 Warszawa

tel. 22 500 4193

sztab.kg@strazgraniczna.pl

 

Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych

 

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że dla osób doświadczających trwałe lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej: „osobami uprawnionymi”
w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie udostępnia się następujące usługi wspierające komunikowanie się poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej, zwykłej
 • przesyłanie faksów
 • telefonicznie (za pośrednictwem osoby przybranej)

Ponadto istnieje możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z usług tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) i SKOGN (sposobu komunikowania się
osób głuchoniemych). W tym celu należy zgłosić ten fakt w urzędzie w terminie co najmniej
na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem
(planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: sztab.kg@strazgraniczna.pl

 • faksem na nr: 22 500 47 65

 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd):
  Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa

 • telefonicznie za pośrednictwem osoby przybranej pod nr 22 500 41 93

Prośba o spotkanie powinna zawierać:

 • imię i nazwisko osoby wnioskującej

 • adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym

 • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną (wskazanie adresu e-mail, numeru telefonu, numer faksu)

 • przedmiot rozmowy w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz metodę komunikacji (PJM, SJM, SKOGN)

Metryczka

Data publikacji 12.01.2012
Data modyfikacji 02.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Starewicz
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Starewicz Sztab Komendanta Głównego SG
Osoba modyfikująca informację:
Milena Podgórska
do góry