Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej SG

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

Adres do korespondencji:

al. Niepodległosci 100
02-514 Warszawa
Adres e-mail: bkisz.kg@strazgraniczna.pl

 

Sekretariat Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGSG

tel.:  +48 22 500 49 95
fax:  +48 22 500 47 09

 

Wydział Spraw Osobowych

 

Wydział Organizacji i Naboru

- ustawa z dnia 12 października 1991 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.),

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. nr 23 poz. 175 z póź. zm.)

http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/warunki_przyjecia/

 

Wydział Organizacji i Koordynacji Szkolenia

- decyzja nr 129 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11.06.2014 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2014 r. poz.90),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

 

Wydział Badań i Ocen Kadrowych

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 75, poz. 482 oraz z 2014 r. poz. 17)

Metryczka

Data publikacji 24.06.2011
Data modyfikacji 01.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kucharski
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kucharski BKiSz
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Kucharski
do góry