Projekty aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw - projekt ujednolicony na dzień 5 marca 2019 r.

Pliki do pobrania

  • 13.03.2019 11:00
    (docx 47.61 KB)

Metryczka

Data publikacji 13.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Soboń BP KGSG
do góry