Bieżące sprawy - Petycje - BIP - Komenda Główna Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Bieżące sprawy

Lp. Skan petycji Data złożenia Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana* Przebieg postępowania (zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji)
1. Petycja 26.10.2017r. Petycja złożona bez wyrażenia zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych. Otrzymano stanowisko Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej
        Sposób załatwienia petycji.

 

Metryczka

Data publikacji 22.01.2016
Data modyfikacji 03.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dyrektor BK KGSG
Osoba modyfikująca informację:
Robert Dobrzyński

Nawigacja

do góry