Mienie zbędne i zużyte - BIP - Komenda Główna Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie zbędne i zużyte

Mienie zbędne i zużyte

Zgodnie z § 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, uprzejmie informuję, że Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej posiada  zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego. W przypadku zainteresowania pozyskaniem zamieszczonych w wykazie składników majątku ruchomego, proszę o przesłanie pisemnego wniosku do Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGSG w terminie do dnia 13 lipca 2020 r.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 29.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Mazurek
do góry