Wystąpienie pokontrolne z kontroli poza planem w Biurze Techniki i Zaopatrzenia KGSG

nt. "Działania podjęte na rzecz zapewnienia należytej jakości umundurowania służbowego nowego wzoru dla funkcjonariuszy Straży Granicznej zakupionego w 2015 r. oraz ocena sposobu jego rozdysponowania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi SG".

Metryczka

Data publikacji 09.05.2016
Data modyfikacji 18.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dyrektor IKiAW KG SG
Osoba modyfikująca informację:
Robert Dobrzyński
do góry