Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej w Śląsko-Małopolskim OSG

nt. "Zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu poprzez wprowadzanie i stosowanie procedur uwzględniających sytuacje nagłej nieobecności osoby pełniącej funkcje organu, jak również nadanie stosownych uprawnień do prowadzenia w imieniu organu czynności wynikających z prowadzenia postępowania administracyjnego".

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 06.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kontrolny
Osoba udostępniająca informację:
Robert Dobrzyński IKiAW KG SG
do góry