Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej w Warmińsko-Mazurskim OSG.

nt. "Prawidłowość prowadzenia gospodarki materiałami wybuchowymi"

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 05.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kontrolny
Osoba udostępniająca informację:
Robert Dobrzyński INiK KG SG
do góry