Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Komendy Głównej Straży Granicznej

 

U W A G A:
W celu złożenia wniosku do Komendy Głównej Straży Granicznej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.

 2. Akceptowalne formaty załączników to:

       - DOC, RTF

       - XLS

       - CSV

       - TXT

       - GIF, TIF, BMP, JPG

       - PDF

       - ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji 06.12.2011
Data modyfikacji 08.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Wieczorek
Osoba udostępniająca informację:
Adam Platewicz
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Zaborowski
do góry