Status Prawny

Regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej - stan prawny na dzień 20 czerwca 2017 r.

 

1. Zarządzenie nr 19 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG  poz. 7, z 2002 r. poz. 36, z 2004 r. poz. 48, z 2005 r. poz. 1, z 2007 r. poz. 110, z 2010 r. poz. 10, z 2011 r. poz. 22, z 2012 r. poz. 61 i 68 oraz z 2014 r. poz. 114). 

2. Zarządzenie nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 49, z 2009 r. poz. 3, 20 i 54, z 2010 r. poz. 10, z 2011 r. poz. 22, z 2012 r. poz. 4 i 63, z 2014 r. poz. 16, 95 i 114 oraz z 2017 r. poz. 31).

3. Zarządzenie nr 33 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 36, z 2009 r. poz. 92, z 2010 r.  poz. 5, 10 i 19, z 2011 r. poz. 22 i 30, z 2012 r. poz. 59, z 2013 r. poz. 20 i 65, z 2014 r. poz. 35 i 114, z 2015 r. poz. 34 i 42 oraz z 2016 r. poz. 72 i 109).

4. Zarządzenie nr 35 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 26 i 62, z 2014 r. poz. 114, z 2015 r. poz. 67, z 2016 r. poz. 49 oraz z 2017 r. poz. 14  i 25).

5. Zarządzenie nr 43 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 35, z 2013 r. poz. 9, z 2014 r. poz. 95 i 114, z 2015 r. poz. 36, z 2016 r. poz. 102 oraz z 2017 r. poz. 13).

6. Zarządzenie nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego  Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 56, z 2013 r. poz. 3, 60 i 93, z 2014 r. poz. 41, 102, 106 i 114, z  2015 r. poz. 8 i 40, z 2016 r. poz. 73, 86 i 109 oraz z 2017 r. poz. 19).

7. Zarządzenie nr 65 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 57 i 69, z 2013 r. poz. 68 i 82, z 2014 r. poz. 8 i 114 oraz z 2015 r. poz. 42). 

8. Zarządzenie nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 71 i 114, z 2015 r. poz. 31, z 2016 r. poz. 22 i 100 oraz z 2017 r. poz. 19).

9. Zarządzenie nr 61 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 80 i 114 z 2015 r. poz. 18 oraz z 2016 r. poz. 92).

10. Zarządzenie nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 81 i 114, z 2016 r. poz. 7, 49 i 109 oraz z 2017 r. poz.36).

11. Zarządzenie nr 52 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu regulaminu organizacyjnego Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej  (Dz. Urz. KGSG poz. 46 i 94).

12. Zarządzenie nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej  (Dz. Urz. KGSG poz. 47).

13. Zarządzenie nr 111 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 października 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz.103 i 109).

14. Zarządzenie nr 46 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej  (Dz. Urz. KGSG poz.27).

  

Metryczka

Data publikacji 16.05.2017
Data modyfikacji 22.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Wilińska
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Wilińska Biuro Prawne KGSG
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Wilińska
do góry