Status Prawny

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej - stan prawny na dzień 22 czerwca 2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1643/1

 

Zmienione przez:

1. ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1948/1

 2. ustawę z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1955/1

3. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/60/1

4. ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/244/1

5. ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/768/1

6. ustawę z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1086/1

 

 

 

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 16.03.2017
Data modyfikacji 22.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Wilińska
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Wilińska Biuro Prawne KGSG
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Wilińska
do góry