Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie równorzędności stopni.... - wersja z 14.03.2017 r.

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 10.05.2017
Data modyfikacji 15.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Wilińska Biuro Prawne KGSG
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Wilińska
do góry